DIY solid state relä

Reläer med fast tillstånd har vunnit popularitet nyligen. Relä i fast tillstånd har blivit oumbärligt för så många kraftelektronikenheter. Deras fördel är ett oproportionerligt stort antal resor jämfört med elektromagnetiska reläer och höga växlingshastigheter. Med förmågan att ansluta belastningen vid tidpunkten för spänningsövergång genom noll, och därmed undvika tunga rusningsströmmar. I vissa fall spelar deras täthet också en positiv roll, men samtidigt berövar ägaren ett sådant relä fördelen i möjligheten att reparera med utbyte av vissa delar. Ett relä med fast tillstånd, vid fel, repareras inte och måste bytas helt ut, det är dess negativa kvalitet. Priserna på sådana reläer biter något, och det visar sig slöseri.

Låt oss försöka skapa en solid-state relä tillsammans med våra egna händer samtidigt som vi upprätthåller alla positiva egenskaper, men utan att fylla kretsen med harts eller tätningsmedel för att kunna reparera i händelse av fel.

schema

Låt oss se diagrammet för denna mycket användbara och nödvändiga enhet.

Grunden för kretsen är T1-effekt triac - BT138-800 vid 16 Amp och MOS3063 optokopplare som driver den. På diagrammet är de ledare som måste läggas med en koppartråd med ökat tvärsnitt markerade i svart, beroende på den planerade belastningen.

Det är mer bekvämt för mig att styra lysdioden för optokopplaren från 220 volt, och det är möjligt från 12 eller 5 volt, som vem som helst behöver.

För att kontrollera det från 5 volt måste du ändra 630 ohm-undertrycksmotståndet till 360 ohm, resten är detsamma.

Klassificeringarna för delarna är utformade för MOS3063, om du använder en annan optokopplare, måste klassificeringen beräknas om.

Varistor R7 skyddar kretsen mot kraftöverspänningar.

Kedjan på indikatorlampan kan tas bort helt, men med det visar det sig tydligare att enheten fungerar.

Motstånd R4, R5 och kondensatorer C3, C4 används för att förhindra att triacen misslyckas, deras betyg är utformade för ström som inte överstiger 10 ampère. Om ett relä krävs för en stor belastning, måste klassificeringarna räknas om.

Kylradiatorn för triac beror direkt på belastningen på den. Med en effekt på tre hundra watt behövs inte kylaren alls, och följaktligen - ju större lasten är, desto större är kylarområdet. Ju mindre triacen överhettas, desto längre kommer den att fungera och därför är till och med en svalare inte överflödig.

Om du planerar att hantera ökad effekt är det bästa resultatet att installera en triac med högre effekt, till exempel BTA41, som är utformad för 40 Amp eller liknande. Valörer av delar passar utan konvertering.

Delar och hus

Vi kommer att behöva:

 • F1 - 100 mA säkring.

 • S1 - vilken lågströmbrytare som helst.

 • C1 - kondensator 0, 063 uF 630 volt.

 • C2 - 10 - 100 μF 25 volt.

 • C3 - 2, 7 nF 50 volt.

 • C4 - 0, 047 uF 630 Volt.

 • R1 - 470 kΩ 0, 25 watt.

 • R2 - 100 ohm 0, 25 watt.

 • R3 - 330 ohm 0, 5 watt.

 • R4 - 470 ohm 2 watt.

 • R5 - 47 ohm 5 watt.

 • R6 - 470 kΩ 0, 25 watt.

 • R7 - Varistor TVR12471, eller liknande.

 • R8 är lasten.

 • D1 - vilken diodbrygga som helst för en spänning på minst 600 volt, eller monteras från fyra separata dioder, till exempel - 1N4007.

 • D2 är en 6, 2 volt zenerdiod.

 • D3 - diod 1N4007.

 • T1 - triac VT138-800.

 • LED1 - vilken signal som helst LED.

Solid State Relay Fabrication

Först planerar vi placeringen av kylaren, brödskivan och andra delar i fodralet och fixerar dem på plats.

Triac måste isoleras från kylningsradiatorn med en speciell värmeledande platta med värmeledande pasta. Pastan ska lätt komma ut under triacen när du drar åt fixeringsskruven.

Därefter placerar vi följande delar i enlighet med schemat och löd dem.

Löd trådarna för att ansluta ström och belastning.

Vi placerar enheten i fodralet, efter att vi tidigare testat den med en minimal belastning.

Testet var framgångsrikt.

Titta på videotestenheten med en digital temperaturkontroller.