Att göra bakgrundsbelysningen

Ibland är det svårt att hitta växeln i mörkret. För att underlätta detta arbete föreslår jag att integrera en bakgrundsbelysning i det . Vi kommer att behöva tre radiokomponenter och lite tid. . .

Ibland är det svårt att hitta växeln i mörkret. För att underlätta detta arbete föreslår jag att integrera en bakgrundsbelysning i det. LED VD1 fungerar som en ljuskälla, ansluten till effektbrytans terminaler via motstånd R1. VD2-dioden skyddar lysdioden från omvänd spänning. När brytarkontakterna är öppna, innehåller kretsen spänning som matas genom glödlampans kalla tråd. När brytarkontakterna är stängda är spänningen mellan dem noll och lysdioden tänds inte.

Det är tillrådligt att sätta ett motstånd R1 på minst 0, 5 W, eftersom lite värme släpps på det. Som LED använde jag en röd superljust transparent 5 mm LED.

Som ett resultat fick jag detta:

Inte bara brytare kan utrustas med en sådan bakgrundsbelysning:

Om möjligt kan du byta ut lysdioden mot en neonlampa. Följaktligen avlägsnar dioden.

Lycka till