Spontan förbränning

Det finns ett sådant trick - två ljus tas, deras veckar korsar, en liten rök visas och de tänds. Hemligheten är att en veke är mättad med glycerin, den andra med kaliumpermanganat. Så idag blandar vi glycerin med kaliumpermanganat ("kaliumpermanganat").

VARNING! UPPFÖLJ INTE DET! DETTA ÄR FARLIGT!

Att skriva något är inte meningsfullt, för allt är synligt på animeringen:

Källa: licrym.org